Als vormenbouwer kan Van Leeuwen u voorzien van tastbaar protomodel, of een model wat gebruikt kan worden voor passingstesten, designpresentaties of verificatie van computer simulaties. Dit kan een standalone project zijn, of een voortraject van een aan te maken tool.