Een goed contact en overleg met klanten wordt door ons zeer belangrijk geacht. Klanten waarmee een samenwerking wordt aangaan, kunnen rekenen op een zeer grote betrokkenheid en een nauwe samenspraak. Vooraf wordt een concept opgesteld zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Een perfect model is daarbij altijd het einddoel. Geeft u als klant vervolgens een ‘go’ voor de uitwerking en productie, dan wordt u constant op de hoogte gesteld van alle stappen die in het proces worden doorlopen. De op de hoogtestelling gebeurt grotendeels via telefoon en mailing. Wil de klant liever face-to-face afspreken, dan is dat ook mogelijk.